Adatkezelési hozzájárulás

Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy

Cégnév/Magánszemély: Szabóné Hasenfracz Orsolya
E-mail: szaboneho@gmail.com
Telefonszám: 06 70 779 9468
Weboldal: http://integralsegito.hu/

mint Adatkezelő jelen regisztráció során megadott személyes adataimat, továbbá jelen regisztrációm időpontját, IP címemet kezelje, tárolja, aktualizálja és használja abból a célból, hogy az általa nyújtott szolgáltatások elérhető időpontjairól tájékoztatást kapjak, és hogy amennyiben a jövőben ismételten igénybe venném Adatkezelő szolgáltatásait, tudja, hogy mikor és milyen korábbi szolgáltatást vettem igénybe és ennek megfelelően járjon el.

Jelen hozzájárulás Adatkezelőt személyes adataim kezelésére csak a MailChimp online hírlevél rendszer, a Google Analitycs analitika készítő alkalmazás és a weboldalon található Contact Form 7 űrlapon keresztül elküldött üzeneteken keresztül továbbított adatok használatával kapcsolatosan jogosítja. Hozzájárulok, hogy kapcsolati adataim a feliratkozásom dátumától számított legfeljebb 3 naptári évig megőrizze.

Tisztában vagyok azzal, hogy jogom van az Adatkezelőtől kérni a személyes adataimhoz történő hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, azok kezelésének korlátozását és tiltakozni az ilyen adatok kezelése ellen. Jogom van a hozzájárulás visszavonására, ez azonban nem érinti a korábbi hozzájárulás alapján a visszavonásig végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Lehetőségem van jogaim megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

Tudomással bírok arról, hogy az adatszolgáltatás előfeltétele az online termékek igénybevételének. Tudomásul veszem, hogy az Adatkezelő személyes adataim kezelése során Szabóné Hasenfracz Orsolya, Képviselő, aki egyben az adatvédelmi kapcsolattartó is.

A http://integralsegito.hu/ oldalon elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat megismertem és elfogadom.