AZ INTEGRÁL SZEMLÉLET

Az Integrál Szemlélet Ken Wilber, amerikai filozófus, író nevéhez fűződik. Lényege egy olyan átfogó elmélet- és gyakorlatrendszer, mely az élet számos területén alkalmazható, és melyet szerte a világon használnak különböző területeken, pl. jog, közgazdaságtan, orvostudomány, pszichoterápia stb. Megszületéséhez több ezer elmélet, rendszer, tudás, szakirodalom módszeres és szisztematikus vizsgálatára, összevetésére, egységes szerkezetbe foglalására volt szükség. A végeredmény pedig a nyugati tudományos eredmények és a keleti ősi bölcseleti hagyományok, az egyéni és társadalmi szempontok, a gondolkodás és az érzelem szintézisén alapuló átfogó világkép és teljes spektrumú emberkép lett.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az integrál szó jelentése: átfogó, magába foglaló, nem kirekesztő, felölelő. Nevéhez híven minden ismert tudást, megközelítési módot, szempontot érvényesnek, hitelesnek, fontosnak ismer el.  Arra tanít, hogy többféle felfogás, nézőpont lehet érvényes egyszerre, és többféle igazság létezhet egy időben. Vagyis mindenki véleményét meg lehet hallgatni, és megpróbálni megérteni, ő miért úgy gondolkozik, ahogy.
Fontosnak tartja, hogy a gondolkodás mellett minden esetben hallgassuk meg a szívünk tanácsát is, hiszen a kettő együtt tud valódi iránymutatást nyújtani. Egyaránt képviseli a szív és az elme szempontjait, valamint egyszerre veszi figyelembe az egyéni és a közösségi érdekeket, nézőpontokat is.
Felhívja a figyelmet arra, hogy az élet egy folyamatos tanulás, fejlődés, hogy minden pillanatban haladunk a “lelkünkben elrejtett isteni tartalom megismerése felé”, és hogy az egyéni fejlődés nem ér véget az önmegvalósításnál, az egofejlődés kiteljesítésénél, hanem továbbvezet a Valódi Énünkkel való találkozásig. Az általa felállított fejlődésmodell a magzati léttől, az óvodás- és iskoláskoron át, a serdülő- és felnőttkor csúcsteljesítményein keresztül elvezet a hétköznapi tudat számára nem érzékelhető megtapasztalásokig, illetve a megvilágosodás lehetőségéig. Megmutatja, hogy a különböző emberi oldalaink eltérő fejlettségi szinteken lehetnek, és minden embernek vannak erősebb és gyengébb képességei. Alaposan megvizsgálja és párhuzamba állítja a fejlődés különböző területeit: az észlelés, a gondolkodás fejlődését, az erkölcsi növekedést, a szociális, a szexuális és párkapcsolati fejlődést, az egofejlődés különféle elméleteit, a spirituális fejlődést stb.
Megtanít arra, hogy létezik a valóságnak egy öt érzékszerven túli világa, mely racionálisan és tudományosan nem mindig magyarázható, hogy ez a dimenzió is szerves része az életünknek, és hogy a meditációval és a módosult tudatállapotokkal ezek a dimenziók is megismerhetők, és a spirituális fejlődés elősegíthető.
Nagy hangsúlyt fektet a tudatállapotok és énállapotok ismeretére, tudatosítására, megismerésére, hiszen ezek alapvetően meghatározzák mindennapi életünk pillanatait, hangulatait, akár a hétköznapi helyzetekben adott válaszreakcióinkat is.
Foglalkozik továbbá az emberi típusokkal, az emberi jellemvonások rendszerbe foglalásával, csoportosításával, mely megkönnyítheti a másik ember viselkedésének, motivációjának megértését, és elfogadását.
Azért választottam ezt a módszert, mert hiszem, hogy utaskísérőként olyan használható térképet ad a kezembe, amelynek segítségével biztosabban megjárhatjuk azokat a csúcsokat és mélyeket, amiket az emberi lélek és psziché rejt.

S mert vándor vagy, minden nap tovább kell menned az úton, mely egyetlen célod, tehát lelked és a lelkedben elrejtett isteni tartalom megismerése felé vezet./Márai Sándor: Füveskönyv/

 

Ha érdeklődsz vagy kérdésed van, keress bátran.

ÍRJ NEKEM